Szerződési Feltételek

(hatályos: 2023. január 12-től)

 

 

Jelen ÁSZF tartalmazza a Gyulay Levente Egyéni vállalkozó (posta cím: 2463 Tordas, Gárdonyi Géza utca 15., 69063653-1-27), a továbbiakban: Selfycam) által üzemeltetett https://www.selfycam.hu címen elérhető weboldal használatára, valamint a Selfycam szolgáltatásainak igénybevételére, vonatkozó általános szerződési feltételeket (a továbbiakban: Felhasználási Feltételek, ÁSZF, FF).

 

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, magatartási kódexre nem utal. A weboldal működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk!

 

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 

1. Alapadatok

A Selfycam weboldal fenntartó cégneve: Gyulay Levente E. V.

A Selfycam székhelye: 2463 Tordas Gárdonyi Géza utca 15.

A Selfycam elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@selfycam.hu

Nyilvántartási száma: 52646311

Adószáma: 69063653-1-27

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Fejér Megyei Bíróság

Telefonszámai: (+36 20) 444-85-87

A szerződés nyelve: magyar

 

2. Felhasználási feltételek hatálya

 

Jelen felhasználási feltételek a selfycam.hu weboldal használata, az azon elérhető szolgáltatásainak körébe tartozó valamennyi szerződéses jogviszony tekintetében meghatározza a felek jogait és kötelezettségeit, illetve az egyéb szolgáltatások igénybevételével összefüggő körülményeket. A jelen felhasználási feltételek hatálya valamennyi Felhasználóra kiterjed.

A jelen felhasználási feltételekben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen felhasználási feltételek értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény („Ptk.”), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény és a Grt. vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

A jelen felhasználási feltételek 2019. január hó 11. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad.

A felhasználási feltételeket ShopRenter módosíthatja.

A módosításokat a ShopRenter azok hatályba lépése előtt 20 (húsz) nappal a selfycam.hu weboldalon közzéteszi.

 

 

Szállítás után 14 napon belül kérdés nélkül visszafizetjük az eszköz teljes árát. 2 év gyári garanciát biztosítunk.

 

3.  Domain név

 

Jelen szerződési feltételek érvényesek a Selfycam nevű cég, és azon vásárlók között, akik szeretnének olyan termékeket vásárolni, mint a PIXIO, PIXEM, vagy ezek kiegészítői a www.selfycam.hu weboldalról.

Jelen szerződési feltételek nem vonatkoznak a selfycam.hu weboldalon kívüli egyéb viszonteladóktól történő vásárlásokra.

Ezek az értékesítési feltételek részben elérhetők a következő honlapon (www.selfycam.hu), és magyar változata elsőbbséget élvez bármely más verzióval szemben. A Selfycam cég fájljai az ügyfelekkel folytatott kereskedelmi csere bizonyítéka lesz.

A termékek és ajánlatok csak a készletek erejéig érhetők el. A termék rendelkezésre állására vonatkozó információk a megrendelés időpontjában kerülnek feltüntetésre, a termék kosárba való felvételekor.

Jelen általános értékesítési feltételek bármikor módosíthatók, de a vásárláskor alkalmazandó feltételek azok, amelyeket a webhelyen a megrendelés időpontjában érvényesítenek.

A megbízások érvényesítése érdekében érdemes elfogadni ezeket az általános értékesítési feltételeket.

 

4. Megrendelés menete

 

Az ügyfél felelőssége, hogy kiválassza a megrendelni kívánt termékeket a honlapon az alábbi lépés sorral:

 

– A termék kiválasztása

 

– Megerősítés

 

– A fizetési mód kiválasztása

 

– Garantáltan biztosított online fizetés, melyet az általános értékesítési feltételek mellett érdemes elfogadni.

 

5. Árak

 

A termékeket a megrendelés napján érvényes áron szállítjuk, ami a honlapon szerepel. Az árak Magyar Forintban-ban értendők, Az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.

 

Az árak kötelező érvényűek és nem érvényesíthetők azon időszakra, amelyen a www.selfycam.hu weblapon nem érvényesek. Ezek magukban foglalják a szállítási és csomagolási költségeket a melyek megrendelési folyamat végén kerülnek összesítésre.

 

A számlát a Selfycam felveszi, és a kézbesítés pillanatában, az e-mailben vagy a csomagban adja át az ügyfélnek.

 

6.  Fizetési feltételek

 

Az ár teljes egészében egy összegben fizetendő, a megrendelést az ügyfél a biztonságos fizetéssel, a weboldal fizetési eszközeivel teheti meg.

 

A Selfycam cég nem köteles az ügyfél által megrendelt termékeket átadni, ha ez nem fizeti meg a teljes összeget a fent említett feltételek szerint.

 

A Selfycam társaság fenntartja a jogot, hogy a fent említett fizetési feltételek tiszteletben tartásának elmulasztásának következtében felfüggessze vagy megszüntesse az ügyfél megrendelésének kézbesítését.

 

7.  Szállítás

 

Az Ügyfél által vásárolt termékeket ésszerű időn belül szállítják, az ügyfél által a megrendelés során az űrlapokon feltüntetett címre. Különleges esetek kivételével, vagy ha egy vagy több termék nem érhető el, a megrendelt termékeket egy kiszállítással kell elküldeni.

 

A szállítmányozást független fuvarozó biztosítja.

 

Ezeket a határidőket azonban indikatív célból közöljük és változások jogát fenntartjuk, különösen az erős kereslet időszakában. Bármely típusú szállítási idő túllépés nem járhat, visszatartással vagy törléssel az ügyfél részéről. A Selfycam csoport biztosítja, hogy minden lehetséges módon biztosítja a szállítási határidők betartása az ügyfelei elégedettsége érdekében. Ha azonban a megrendelés megtörténtét követő 1 hónapon belül nem érkezik meg a megrendelt termék, bármelyik fél kérésére a megrendelés törölhető. A vevő által kifizetett teljes összeget az visszafizetjük, leszámítva a kártalanítással járó költségeket.

A szállítás teljesítettnek tekintjük abban az időpontban, amikor megrendelt termékeket a szállítást végző cégnek átadjuk. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a szállítmányozást végző cégnek a megrendelt csomagot a Selfycam csoport átadja így ezáltal megszűnnek a további követelései.

 

Az Ügyfél felelős a szállított termékek ellenőrzéséért. A szállítmány kézhezvételét követően az ügyfélnek öt napja van arra, hogy írásban jelezze a Selfycam-nek, ha valamilyen nyilvánvaló hibát vagy hiányt vél felfedezni a termékeken. Amennyiben az ügyfél ennek a kötelezettségének nem tesz eleget a Selfycam cég semmilyen további panaszt nem fogadhat el a leszállított termékek hiánypótlásával, vagy alaki kifogásolhatóságával kapcsolatban.

 

A Selfycam csoport saját belátása szerint legfeljebb 30 napon belül pótolhatja a Selfycam csoport által forgalmazott termékek hiányait, helyettesíti vagy visszatéríti azokat a termékeket, amelyeknél az Ügyfél bizonyítja, hogy hibás és / vagy nem megfelelő.

 

8. CIKK – Kockázatviselés- és tulajdonjog átruházása

 

A Selfycam-től a megrendelt termékek kockázatviselés- és tulajdonjog átruházása azzal az eseménnyel történik meg, hogy a Selfycam átadja az általa megbízott szállítmányozó cégnek a termékeket. A termékek kiszállítása az ügyfél kockázatára történik ezáltal az ügyfélnek kötelessége jelenteni a szállítmányozó cégnek ha az általa megrendelt terméken olyan sérülés vagy hiba található, ami a szállítás következményében fellelhető a terméken.

 

9. A lemondás joga

 

A Selfycam-től történő beszerzéstől végső vásárlónak a kézbesítést követő 14 munkanapon belül joga van lemondani. Az ügyfél visszatérheti a termékeket a Selfycam-hez cserébe az ügyfél kérhet pénz visszatérítést, ha a termékeket eredeti csomagolásukban, tökéletes állapotban küldi vissza, a kézbesítést követő 14 munkanapon belül. Bármely kár vagy hiányzó rész törli ezt a lemondási jogot.

 

A szállítási és visszaküldési költségek az ügyfelet terhelik.

 

A termékek visszaküldéséhez szükséges egy visszatérítési kód, amelyet a Selfycam e-mailben, telefonon vagy kapcsolati űrlapon juttatt el az ügyfélhez, ezenfelül a Selfycam által kiállított számlát és a szállítási dokumentumokat is csatolni kell a visszaküldött csomaghoz.

 

A csere (ha rendelkezésre áll) vagy a visszafizetés a következő 30 napon belül megtörténik, miután a Selfycam a termékeket megkapta.

 

10. Az eladó felelőssége – garancia

 

A Selfycam által szállított termékek:

 

– 2 év jogi garancia az anyaghibára, illetve a szállított termékeket érintő tervezési vagy gyártási hibákra, illetve mindazon hibákra, amik felhasználhatatlanná teszik a terméket, és tervezési vagy gyártási hibából eredeztethetőek.

 

– A gyártó által megadott jótállás, amennyiben az a márkákra és a szállított termékekre vonatkozik.

 

Az Ügyfél nem rendeltetésszerű használatával, gondatlanságával vagy hibás karbantartásával, illetve az elem normál elhasználódásával, vagy vis maior esetén semmilyen garanciát nem lehet alkalmazni.

 

A Selfycam garanciája a nem megfelelő működés eredményező vagy rejtett hibákat okozó termékek, alkatrészek cseréjére vagy pénzvisszatérítésére korlátozódik.

 

Jogainak megőrzése érdekében az Ügyfél köteles írásban értesíteni a Selfycam-t legkésőbb 7 nappal a rejtett hiba felfedezése után.

 

A Selfycam helyettesíti vagy javítja a garanciális termékeket, ha hibásnak minősülnek.

 

A weboldalon forgalmazott termékek megfelelnek az európai normáknak, az FCC és az amerikai normáknak, azonban ügyfél felelőssége, hogy ellenőrizze, hogy megfelelnek-e a helyi normáknak. A Selfycam nem vállal felelősséget abban az esetben, ha nem tartják tiszteletben azon ország jogszabályait, ahol a termékeket szállítják.

 

A weboldalon található termékek fotói és képek tájékoztató jellegűek, és nem szerződéses jellegűek.

 

Az Ügyfél felelős a termékek kiválasztásáért, megőrzéséért és használatáért.

 

A Selfycam nem tekinthető felelősnek és nem hibáztatható a Selfycam által nem befolyásolt körülmények miatt bekövetkezett késedelmekért a szállításban, amint azt a Magyar joggyakorlat elismeri, vagy a szállítási hely joggyakorlata tartalmazza.

 

A Selfycam nem tekinthető felelősnek a harmadik fél által gyártott és a Selfycam weboldalán eladott termékek hibáiért vagy rendellenességeiért. Az Ügyfél felelőssége, hogy a gyártóval szembeni jogorvoslatokat kövesse. A Selfycam a kapcsolattartás megkönnyítése érdekében az Ügyfél rendelkezésére bocsát minden információt a gyártóról.

 

11. Adatvédelmi irányelvek

 

Lásd a www.selfycam.hu/adatvédelmi irányelvek

 

12. Szellemi tulajdon

 

A webhely összes tartalma a Selfycam tulajdona.

 

Tilos a Selfycam egyedi írásos megállapodása nélkül történő teljes vagy részleges reprodukció, és jogsértésnek tekinthető.

 

Továbbá, a Selfycam megtartja az összes tulajdonjogát az ügyfél-nek készített tanulmányokra, rajzokra, modellekre, prototípusokra stb-re.

 

13.  Alkalmazható jog – nyelv

 

A Felek kifejezett hozzájárulásával ez a megállapodás a Magyar jog hatálya alá tartozik, kivéve minden más jogszabályt. Először Magyarul íródott, és fordítás esetén csak a Magyar nyelvű változat lesz az egyetlen hiteles szöveg a vita esetén.

 

14.  Vita

 

Bármilyen vita a közös törvények feltételei szerint kerül az illetékes bíróságok elé. Szakértővel való vita esetén a Székesfehérvári Városi bírósága releváns lesz.

 

15. Az Ügyfél megállapodása

 

Természetes vagy jogi személy esetében is a weboldalán található megrendelés ezen eladási feltételek teljes elfogadását és betartását jelenti. Ezt az ügyfél megérti, aki teljes mértékig egyetért azzal, hogy nem ismer el semmilyen ellentmondásos dokumentumot, amelyet a Selfycam érvényteleníthetne.

 

 

16. A selfycam.hu weboldalon használatára vonatkozó speciális rendelkezések

 

A Felhasználó, amennyiben belép a selfycam.hu weboldalra, és annak tartalmát bármilyen módon olvassa a felhasználási feltételek jelen fejezetében foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. A jelen fejezetben foglaltak elfogadása feltételét képezi a selfycam.hu weboldalon használatának, amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a webaruhazjogicsomag.hu weboldalon tartalmának megtekintésére.

A Selfycam fenntartja a jogot, hogy a selfycam.hu weboldalon tartalmát bármikor módosítsa, vagy hozzáférhetőségét a jelen felhasználási feltételekben foglaltak betartásával megszüntesse.

A Selfycam nem garantálja, hogy a selfycam.hu weboldalhoz való hozzáférés zökkenőmentes. A hozzáférés Selfycam nem róható hibáiból, továbbá az esetleges üzemzavarokból eredő károkért Selfycam kizárja felelősséget.

Scroll to Top